CHRISTMAS FANCY DRESS COMPETITION

Posted On: 27 December 2018

TERMA DAN SYARAT PERTANDINGAN:


1. Terbuka kepada semua kanak-kanak warganegara Malaysia.

2. Pertandingan ini terbahagi kepada 2 Kategori:

1. Kategori A (5 - 8 ) 

2. Kategori B (9 - 12) 

3. Kategori Khas (3 - 4)*

3. Tema pakaian "Prince & Princess of Fairytales" - Pakaian & Props sendiri

4. Pemarkahan dinilai dari sudut catwalk, pakaian, bakat dan kreativiti.

5. Yuran penyertaan adalah berjumlah RM30. Bayaran hendaklah dibuat kepada puan Yann Rifft. 

6. Pendaftaran / pembayaran ditutup pada 27/12/18.

7. Keputusan juri adalah muktamad. Sebarang bantahan tidak akan dilayan. 

8. Pendaftaran dan pertanyaan lanjut boleh merujuk kepada Puan Yann Rifft ditalian 01111261671